• uitleg
 • on-line

  sinds 04/2005

  laatste update

  31/03/2021

       


  Tip: zoemend lezen

  We zijn gewend dat kinderen in het 1ste leerjaar/groep 3 leren lezen door te ‘hakken en plakken’. Spellend lezen noemen we dat. In het leren lezen en ook in de methode Veilig Leren Lezen speelt het ‘zoemend lezen’ een belangrijke rol. Dit houdt in dat je kind tijdens het lezen van een woord de klanken aanhoudt en verbindt, bijvoorbeeld ‘vvvisss’. Daardoor gaan ze sneller ‘vloeiend en vlot’ lezen. Het ‘hakken’ blijft belangrijk, maar dan vooral voor het spellen. Gebruik het zoemend lezen om je kind te helpen moeilijke woorden te lezen of als het problemen heeft met de leesrichting. Doe zelf zachtjes mee.

   

  Tip: leesproblemen
  Neem leesproblemen serieus Leesproblemen verdwijnen niet vanzelf. Hoe eerder je kind hulp krijgt, hoe beter het zal leren lezen. Niet voor niets wordt in het 1ste leerjaar/groep 3 al rond de herfstvakantie (tijdens de zogeheten herfstsignalering) voor het eerst in kaart gebracht hoe je kind zich redt met klankherkenning, letters benoemen, letters schrijven, woordjes en zinnetjes lezen. Kinderen die moeite hebben met leren lezen, krijgen extra aandacht van de leerkracht. Zo wordt voorkomen dat je deze kinderen pas geholpen worden als ze echt zijn vastgelopen. De meeste kinderen gaan met deze extra hulp goed vooruit, waardoor ze al snel weer kunnen ‘aanhaken’.