on-line sinds 04/2005

laatste update

31/03/2021

  
   
   
Taal en spelling voor het 2de leerjaar steunend op 'Taalbende'. Rekenen steunend op 'Rekensprong'. Hoofdrekenen optellen en aftrekken tot 100.
Taal & rekenen (per maand)