Privacybeleid

We respecteren de privacy van uw kind.
Billiau Daniel-apps:
Verzamel geen persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers.
Gebruik geen analytische software die gebruikers volgt.
Voeg geen advertenties toe en laat reclamebedrijven geen gegevens van onze app verzamelen.
Gebruik niet uw geografische locatie.
Link niet naar andere websites.
Link niet naar sociale medianetwerken.

We respect your child's privacy.
 Billiau Daniel apps do not:
Do not collect any personally identifiable information from users.
Do not use any analytic software that tracks users.
Do not include any advertisements or allow advertising companies to collect data from our app.
Do not use your geographic location.
Do not link to other websites.
Do not link to any social media networks.

Contact
Mijn naam is Billiau Daniel. Ben gepensioneerde leerkracht 1ste leerjaar en mijn hobby is app's maken voor beginnende lezers 1ste leerjaar/ groep 3 en voor anderstaligen.
Uitleg over deze app's vind je op mijn vrij te gebruiken website: https://danielbilliau.classy.be/index.html

E-mail: daniel.billiau@telenet.be