De beer is niet bang van de bij

 De beer heeft een mooie vest

 De beer brengt een bloem mee

 De beer schrijft een mooie brief

 De beer gooit de bal in het net


 

 
op 10

 

 

 

 Op de moto rijdt een wilde beer

 Die beer heeft een hoed op

 Op de schommel zit een beer

 Zag je de beer die judo doet

 Beer Ken zwaait met een vlag

 

 


 

menu

klik op de prent onder of boven de zin en daarna op de prent die er moet komen