Klik in het vakje en typ uw rijmwoord. Hulpknop mag maar dit vermindert uw punten.

1. De zeer grote reuzen
hebben hele lange
.

2. Boer Jan heeft vier katten
en die vangen veel
.

3. Vader rijdt met de auto op de wegen
zelfs in de natte
.

4. Mama heeft heel veel schoenen
en als die vuil zijn moet ze ze
.

5. Wat kan die jongen zuchten en zagen
en de ganse dag maar
.
6. In de weide staan er stieren
als ik goed tel zijn ze met
.

7. In het zwembad zijn er geen dennen
en het is er verboden te
.

8. Dieven zijn met velen
en zij kunnen goed
.

9. Zie ze daar maar stappen
en nu naar boven langs de
.

10. Mijn vriend is aan het wenen
want hij is gevallen op de
.