F11=groter scherm  Grijze muis en het avondje van Sinterklaas (door  Koos Meinderts)         

   cadeaus      huis      lamp      liedje      Liegbeest      mijter      Sinterklaas      staf      tekening      zingen   

Het van Grijze Muis zat vol. Groene Poes was er. Haas en Kuik en Vark en Kraai en Vreemde Eend en de Rat van Weinig Woorden. Ze waren er allemaal. Alleen Liegbeest was er niet. "ik kom niet," had Liegbeest gezegd. "ik geloof niet in Sinterklaas." Grijze Muis stond op de uitkijk. Waar bleef Sinterklaas toch? "Laten we een   zingen," zei Kraai. Meteen begon iedereen te   . Het hielp. Midden in het lied kwam   binnen. Grijze muis wees hem zijn stoel. Sinterklaas ging zitten. "Kom maar op," zei hij. "Waarmee?" vroeg Grijze Muis. "Met de cadeaus," zei de Sint. "ik ben toch jarig. En wie jarig is, krijgt   ." "U geeft toch altijd cadeaus?" zei Groene Poes. "Dit jaar niet," zei Sinterklaas. "En schiet een beetje op! Er zijn nog meer dieren die mij wat willen geven." Grijze Muis gaf Sinterklaas als eerste een cadeau. De trommel met koekjes. Groene Poes gaf hem een veer uit haar hoed. Haas had een mooie knikker voor de Sint. Kuik en Vark gaven een steen. Vreemde Eend wilde wel een keer voor de Sint koken. Kraai zong een lied. En Rat maakte snel een   . "Dank jullie wel!" zei Sinterklaas. Hij stond op en liep tegen de   . Zijn   viel op de grond. En toen zag iedereen wie Sinterklaas was. Het was Sinterklaas niet. Het was   ! Iedereen begon door elkaar te roepen. Ze wilden hun cadeau terug. Het was zo'n lawaai dat ze de echte Sinterklaas niet hoorden binnenkomen. Pas toen hij met zijn   op de grond stampte, werd het stil. Grijze Muis vertelde wat er was gebeurd. "ik heb het voor u gedaan," zei Liegbeest. "ik vond het zo zielig dat u nooit cadeaus krijgt. Zelf zou u er nooit om vragen. Daarom heb ik het voor u gedaan. Alstublieft! " Liegbeest gaf de cadeaus aan Sinterklaas. "Lang zal hij leven," zong Liegbeest en iedereen zong mee.