kr      n
k      m
h      n
v      s
p      n
v      r
d      k
d      s
dr     k
t      s

 maak 5 'aa' woorden en 5 'a' woorden       F11=groter scherm    menu