PS
Deze oefening kan nog te moeilijk zijn daar de leerlingen wel de kleine letters kennen maar nog niet de hoofdletters die op een toetsenbord staan.