indien de oefening niet opent installeer dan hier de flash player

 per oefening 10 woorden                                                terug naar hoofdweb

dictee1 dictee13 dictee25 dictee37 dictee49 dictee61 dictee73 dictee85 dictee97 dictees
dictee2 dictee14 dictee26 dictee38 dictee50 dictee62 dictee74 dictee86 dictee98 voor
dictee3 dictee15 dictee27 dictee39 dictee51 dictee63 dictee75 dictee87 dictee99 1ste & 2de
dictee4 dictee16 dictee28 dictee40 dictee52 dictee64 dictee76 dictee88 dictee100 leerjaar
dictee5 dictee17 dictee29 dictee41 dictee53 dictee65 dictee77 dictee89 dictee101 ...
dictee6 dictee18 dictee30 dictee42 dictee54 dictee66 dictee78 dictee90 dictee102 groep 3
dictee7 dictee19 dictee31 dictee43 dictee55 dictee67 dictee79 dictee91 dictee103 &
dictee8 dictee20 dictee32 dictee44 dictee56 dictee68 dictee80 dictee92 dictee104 groep 4
dictee9 dictee21 dictee33 dictee45 dictee57 dictee69 dictee81 dictee93 dictee105 ...
dictee10 dictee22 dictee34 dictee46 dictee58 dictee70 dictee82 dictee94 dictee106  
dictee11 dictee23 dictee35 dictee47 dictee59 dictee71 dictee83 dictee95 dictee107  
dictee12 dictee24 dictee36 dictee48 dictee60 dictee72 dictee84 dictee96

einde

 

 

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b, oo

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa, d,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa, d, oe,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa, d, oe, ee,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa, d, oe, ee, k,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa, d, oe, ee, k, ij,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa, d, oe, ee, k, ij, z,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa, d, oe, ee, k, ij, z, h,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa, d, oe, ee, k, ij, z, h, e,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa, d, oe, ee, k, ij, z, h, e, w,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa, d, oe, ee, k, ij, z, h, e, w, o,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa, d, oe, ee, k, ij, z, h, e, w, o, a,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa, d, oe, ee, k, ij, z, h, e, w, o, a, u,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa, d, oe, ee, k, ij, z, h, e, w, o, a, u, eu,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa, d, oe, ee, k, ij, z, h, e, w, o, a, u, eu, ie,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa, d, oe, ee, k, ij, z, h, e, w, o, a, u, eu, ie, l,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa, d, oe, ee, k, ij, z, h, e, w, o, a, u, eu, ie, l, ou,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa, d, oe, ee, k, ij, z, h, e, w, o, a, u, eu, ie, l, ou, uu,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b,

oo, aa, d, oe, ee, k, ij, z, h, e, w, o, a, u, eu, ie, l, ou, uu, j, g,

volgende letters moeten gekend zijn:i, m, r, v, s, p, t, n, b, oo,

aa, d, oe, ee, k, ij, z, h, e, w, o, a, u, eu, ie, l, ou, uu, j, g, ui,

alle letters

mmkm-woorden

mkmm-woorden

sch-woorden

mkmm- en mmkm-woorden

mmkmm-woorden

2 lettergrepen

1&2 lettergrepen

verkleinwoorden

-ng & -nk woorden

aai, ooi, oei,

be-, ge-, ver-,

oei, aai, eeuw, ooi, ieu,

dubbele medeklinker

3 lettergrepen

open en gesloten lettergrepen

woorden op -ig & op -lijk

woorden op -ing

d of t