Kern1Ver2Chrome Web Store Kern2Ver2Chrome Web Store Kern3Ver2Chrome Web Store Kern1KimversieChrome Web Store Kern2KimversieChrome Web Store
Kern3KimversieChrome Web Store Kern4KimversieChrome Web Store Kern4Ver2Chrome Web Store Kern5KimversieChrome Web Store Kern5Ver2Chrome Web Store
Kern6KimversieChrome Web Store Kern6Ver2Chrome Web Store Flipflap1Chrome Web Store Flipflap2Chrome Web Store TekstavontuurChrome Web Store
schrijflettersChrome Web Store schrijf2klankenChrome Web Store AVI-lezen2Chrome Web Store Zinnen maken 1Chrome Web Store Zinnen maken 2Chrome Web Store
van 1 naar 2Chrome Web Store hoofdrekenen2deChrome Web Store cijferrekenenChrome Web Store taal2deleerjaar1Chrome Web Store taal2deleerjaar2Chrome Web Store
Kern 1 inhoud Chrome Web Store Kern 2 inhoud Chrome Web Store Kern 3 inhoud Chrome Web Store Kern 4 inhoud Chrome Web Store Kern 5 inhoud Chrome Web Store
Kern 6 inhoud Chrome Web Store Kern 7 inhoud Chrome Web Store Kern 8 inhoud Chrome Web Store Kern 9 inhoud Chrome Web Store Kern 10 inhoud Chrome Web Store
Kern 11 inhoud Chrome Web Store Kern 12 inhoud Chrome Web Store AVI - lezen Chrome Web Store KimLeeswoorden Chrome Web Store +en- tot 20 GRATIS Chrome Web Store
Letterlegger 1 Chrome Web Store Letterlegger 2 Chrome Web Store Wisselwoorden Chrome Web Store Auditieve synth. 1 Chrome Web Store Auditieve synth. 2 Chrome Web Store
Begrijpend lezen 1 Chrome Web Store Begrijpend lezen 2 Chrome Web Store Dictee 1 Chrome Web Store Dictee 2 Chrome Web Store Letters 1 Chrome Web Store
Leeswoorden 1 Chrome Web Store Leeswoorden 2 Chrome Web Store Leeswoorden 3 Chrome Web Store Leeswoorden 4 Chrome Web Store Leeswoorden 5 Chrome Web Store
Tempolezen 1 Chrome Web Store Tempolezen 2 Chrome Web Store Tempozinnen Chrome Web Store Woordenmaker Chrome Web Store Letterlegger3 Chrome Web Store
Woordenschat 1 Chrome Web Store Woordenschat 2 Chrome Web Store Zinnen lezen 1 Chrome Web Store Leeswoorden 6 Chrome Web Store Begrijpend lezen 3 Chrome Web Store
alle oefeningenChrome Web Store luisterENlees Chrome Web Store Rekenen1steL Chrome Web Store
X

kern 1

Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). De oefeningen volgen de 2de maanversie. In deze kern 1 leert uw kind de letters "m - r - v - i - s - aa - p - e" en de woorden "ik - maan - roos - vis - sok - aan - pen - en". Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. De oefeningen die aangeduid zijn met *** bevatten woorden voor kinderen die met de gekende letters al nieuwe woorden kunnen lezen.

X

kern 2

Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). De oefeningen volgen de 2de maanversie. In deze kern 2 leert uw kind de letters "t - ee - n - b - oo" en de woorden "teen - een - neus - buik - oog" mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. De oefeningen die aangeduid zijn met *** bevatten woorden voor kinderen die met de gekende letters al nieuwe woorden kunnen lezen.

X

kern 3

Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). De oefeningen volgen de 2de maanversie. In deze kern 3 leert uw kind de letters "d‚oe‚k, ij" en de woorden "doos‚poes‚koek‚ijs,zeep". Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. De oefeningen die aangeduid zijn met *** bevatten woorden voor kinderen die met de gekende letters al nieuwe woorden kunnen lezen.

X

kern 4

Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). De oefeningen volgen de 2de maanversie. In deze kern 4 leert uw kind de letters "w‚o‚a,u" en de woorden "weg‚bos,tak, hut". Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. De oefeningen die aangeduid zijn met *** bevatten woorden voor kinderen die met de gekende letters al nieuwe woorden kunnen lezen.

X

kern 5

Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). De oefeningen volgen de 2de maanversie. In deze kern 5 leert uw kind de letters "j‚ie,l‚ou,uu" en de woorden "reus‚jas‚riem‚bijl‚hout,vuur". Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. De oefeningen die aangeduid zijn met *** bevatten woorden voor kinderen die met de gekende letters al nieuwe woorden kunnen lezen.

X

kern 6

Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). De oefeningen volgen de 2de maanversie. In deze kern 6 leert uw kind de letters "g‚ui‚au‚f,ei" en de woorden "geit‚pauw‚duif,ei". Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. De oefeningen die aangeduid zijn met *** zijn wat moeilijker.

X

kern 7

Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). De oefeningen volgen de 2de maanversie. In deze kern 7 leert uw kind de hoofddrukletters, sch- woorden, de eind ng klank, mmkm- en mkmm- woorden, woorden met eind d en eind b, samenstellingen zoals zakmes en woorden zoals eik, kou. . Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. De oefeningen die aangeduid zijn met *** zijn wat moeilijker.

X

kern 8

in voorbereiding.

X

letterlegger 1

Deze reeks dictee- & letteroefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Deze 10 reeksen van elk 20 mkm-woorden (samen 200 mkm-woorden) kunnen gemaakt worden vanaf AVI-niveau 3. Klik eerst op de kleine luidspreker en luister naar het woord. Sleep dan de letters naar de juiste vakjes. SLEEP NIET supersnel !!! (sommige tablets werken wat trager door de vele gegevens). Bij fout hoor je het woord uitgesproken met afzonderlijke letters. Verbeter. Leerlingen van 1ste leerjaar/groep 3 zien de klanken 'aa, au, ee, eu, ie, ij, oo, oe, ou, uu, ui als 1 letter !!! Na elke reeks van 20 woorden kunnen de lezertjes als beloning een puzzel van 12 stukjes oplossen. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar.

X

letterlegger 2

Deze reeks dictee- & letteroefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Deze 10 reeksen van elk 15 mmkm- & mkmm-woorden (samen 150 woorden) kunnen gemaakt worden vanaf AVI-niveau 3. Klik eerst op de kleine luidspreker en luister naar het woord. Sleep dan de letters naar de juiste vakjes. SLEEP NIET supersnel !!! (sommige tablets werken wat trager door de vele gegevens). Bij fout hoor je het woord uitgesproken met afzonderlijke letters. Verbeter. Leerlingen van 1ste leerjaar/groep 3 zien de klanken 'aa, au, ee, eu, ie, ij, oo, oe, ou, uu, ui als 1 letter !!! Na elke reeks van 15 woorden kunnen de lezertjes als beloning een puzzel van 12 stukjes oplossen. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar.

X

wisselwoorden

Deze reeks leesoefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Deze oefening kan gemaakt worden na het kennen van alle letters. Er zijn 8 reeksen van 20 mkm-woorden en 2 reeksen van 20 mmkm-woorden (samen 200 woorden). Het zijn steeds wisselwoorden waarbij telkens maar 1 letter gewisseld wordt door een andere (soms de 2 beginklanken bij mmkm-woorden). Alle oefeningen worden auditief ondersteund door volledig uitgesproken woorden en bij fout door woorden uitgesproken met afzonderlijke klanken. Kies uw reeks en klik dan op start. Lees het woord en klik op de passende prent. Klik daarna op "verder" . Leerlingen van 1ste leerjaar/groep 3 zien de klanken 'aa,au,ee,eu,ie,ij,oo,oe,ou,uu,ui als 1 letter !!! Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar.

X

auditieve synthese mkm-woorden

Deze taaloefening auditieve synthese bevat 10 reeksen met elk 10 mkm-woorden (100 woorden). Kies eerst uw reeks. Klik op de luidspreker (1 of meerdere keren). Het te zoeken woord wordt fonetisch uitgesproken met afzonderlijke letters. Probeer het te zoeken woord luidop uit te spreken en klik op de bijpassende prent. Bij een fout hoor je een foutmelding. Bij een correct antwoord hoor je het woord. Doe zo de 10 woorden. Op het einde zie je uw resultaat (%). Je komt na 5 sec automatisch terug op de beginpagina.

X

auditieve synthese mmkm-woorden

Deze taaloefening auditieve synthese bevat 10 reeksen met elk 10 mmkm-woorden (100 woorden). Kies eerst uw reeks. Klik op de luidspreker (1 of meerdere keren). Het te zoeken woord wordt fonetisch uitgesproken met afzonderlijke letters. Probeer het te zoeken woord luidop uit te spreken en klik op de bijpassende prent. Bij een fout hoor je een foutmelding. Bij een correct antwoord hoor je het woord. Doe zo de 10 woorden. Op het einde zie je uw resultaat (%). Je komt na 5 sec automatisch terug op de beginpagina.

X

begrijpend lezen 1

Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Deze 15 reeksen van elk 10 zinnen en 10 woorden kunnen gemaakt worden vanaf AVI-niveau 3. Lees eerst alle woorden. Lees daarna de zin en sleep het passende woord bij de zin. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar.

X

begrijpend lezen 2

Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Deze 15 reeksen van elk 10 zinnen en 10 woorden kunnen gemaakt worden vanaf AVI-niveau 3. Lees eerst alle woorden. Lees daarna de zin en sleep het passende woord bij de zin. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Billiau Danny.

X

dictee 1

Deze reeks dictee oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Deze 10 reeksen van elk 10 mkm-woorden kunnen gemaakt worden vanaf AVI-niveau 3. Klik eerst op de rechter luidspreker en luister naar het woord. Sleep dan de letters naar de juiste vakjes. Bij fout verschijnt een tweede luidspreker. Klik hierop en je hoort het woord met afzonderlijke letters. Verbeter. Leerlingen van 1ste leerjaar/groep 3 zien de klanken 'aa ,au ,ee ,eu ,ie ,ij ,oo ,oe ,ou ,uu ,ui als 1 letter !!! Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar.

X

dictee 2

Deze reeks dictee oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Deze 10 reeksen van elk 10 mkm-woorden kunnen gemaakt worden vanaf AVI-niveau 3. Klik eerst op de rechter luidspreker en luister naar het woord. Sleep dan de letters naar de juiste vakjes. Bij fout verschijnt een tweede luidspreker. Klik hierop en je hoort of ziet het woord met afzonderlijke letters. Verbeter. Leerlingen van 1ste leerjaar/groep 3 zien de klanken 'aa ,au ,ee ,eu ,ie ,ij ,oo ,oe ,ou ,uu ,ui als 1 letter !!! Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar.

X

leeswoorden 1

Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Deze 16 reeksen van elk 10 woorden kunnen gemaakt worden vanaf AVI-niveau 2. Lees eerst alle woorden. Sleep het woord bij de juiste prent. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar.

X

leeswoorden 4

Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Deze 16 reeksen van elk 10 woorden kunnen gemaakt worden vanaf AVI-niveau 3. Lees eerst alle woorden. Sleep het woord bij de juiste prent. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Billiau Danny. Drag- en dropoefening.

X

leeswoorden 5

Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Deze 16 reeksen van elk 10 woorden kunnen gemaakt worden vanaf AVI-niveau 3. Lees eerst alle woorden. Sleep het woord bij de juiste prent. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Billiau Danny. Drag- en dropoefening.

X

leeswoorden 2

Oefening voor beginnende lezers (1ste leerjaar & groep 3) en voor anderstaligen. Deze app bevat 16 reeksen van 10 woorden (160 woorden). Meestal eenlettergrepige woorden. Klikoefening.Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar.

X

leeswoorden 3

Oefening voor beginnende lezers (1ste leerjaar & groep 3) en voor anderstaligen. Deze app bevat 16 reeksen van 10 woorden (160 meerlettergrepige woorden). Klikoefening. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar.

X

letters 1

Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Deze 16 reeksen van elk 10 woorden en 10 letters kunnen gemaakt worden vanaf AVI-niveau 3. Beluister eerst alle woorden door op de luidsprekertjes te klikken. Sleep de letters bij de juiste prenten. Vul de begin- , midden- of eindklank in. Drag- en dropoefening. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Billiau Danny.

X

tempolezen 1 lettergreep

Deze oefening bevat 100 mkm-woorden. Kies eerst de verdwijnsnelheid van de woorden. Lees het woord, klik op de juiste prent. Bij een juist antwoord wordt de groene balk langer. Bij een fout antwoord wordt de rode balk langer. De blauwe balk is maar een snelheidsaanwijzing en bij tijdsoverschrijding krijg je een fout antwoord. Er is een tijdslimiet van 5 min. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Billiau Danny.

X

tempolezen meerlettergrepen

Elke oefening bevat 100 woorden. Het zijn woorden met twee of meer lettergrepen. Kies uw oefening. Kies daarna de verdwijnsnelheid van de woorden. Lees het woord, klik op de juiste prent. Bij een juist antwoord wordt de groene balk langer. Bij een fout antwoord wordt de rode balk langer. De blauwe balk is maar een snelheidsaanwijzing en bij tijdsoverschrijding krijg je een fout antwoord. Er is een tijdslimiet van 5 min. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Billiau Danny.

X

tempozinnen

Elke oefening bevat 100 zinnen. Oefening 1 bevat zinnen van AVI 3. Oefening 2 bevat wat moeilijker zinnen. Kies uw oefening. Kies daarna de verdwijnsnelheid van de zinnen. Lees de zin en klik op de juiste prent. Bij een juist antwoord wordt de groene balk langer. Bij een fout antwoord wordt de rode balk langer. De blauwe balk is maar een snelheidsaanwijzing en bij tijdsoverschrijding krijg je een fout antwoord. Er is een tijdslimiet van 10 min. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Billiau Danny.

X

woordenmaker

Deze reeks dictee- & letteroefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Deze 18 reeksen kunnen gemaakt worden vanaf AVI-niveau 3. Dit is een min of meer vrije woordenmaker. Probeer met de gegeven letters woorden te vormen. De 3 vakjes moeten ingevuld worden. Klik dan op controle. De woorden worden auditief ondersteund en meestal ook nog visueel. Ongepaste woorden en afkortingen worden niet gebruikt. 2X betekent dat het woord al gebruikt is. Een woord herbeginnen gebeurt met "reset". De reeks verlaten gebeurt door een dubbele klik op "menu". Slaag je erin om in een reeks minstens 5 woorden te vormen krijg je een puzzel als bonus. Reeksen kunnen achteraf herbegonnen worden. Leerlingen van 1ste leerjaar/groep 3 zien de klanken 'aa, au, ee, eu, ie, ij, oo, oe, ou, uu, ui als 1 letter !!! Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Billiau Danny.

X

woordenschat 1

Woordenschatoefening. Woorden beluisteren en de bijhorende afbeelding aanklikken. Oefeningen voor kleuters en anderstaligen. 15 reeksen van 10 woorden (150 woorden). Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Billiau Danny.

X

woordenschat 2

Woordenschatoefening. Woorden beluisteren en de bijhorende afbeelding aanklikken. Oefeningen voor kleuters en anderstaligen. 15 reeksen van 10 woorden (150 woorden). Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Billiau Danny.

X

zinnen 1

Begrijpend lezen: zinnen lezen en associëren met de bijhorende prent. 18 reeksen met elk 10 zinnen (180 zinnen). Leesniveau AVI 3. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Billiau Danny.

X

kern 8

Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). De oefeningen volgen de 2de maanversie. In deze kern 8 leert uw kind woorden met 2 medeklinkers vooraan (zoals kraan) en achteraan (zoals 'mast'), de eind nk klank (zoals tank, dankt), de klank ch (zoals lacht), samenstellingen zoals zakmes en woorden zoals ja, va,.... Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. De oefeningen die aangeduid zijn met *** zijn wat moeilijker. Billiau Danny.

X

kern 9

Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). De oefeningen volgen de 2de maanversie. In deze kern 9 leert uw kind woorden met 2 medeklinkers vooraan en achteraan (zoals 'krant'), de klanken aai, -ooi en oei (zoals maai, kooi, roei), tweelettergrepige woorden zoals vijver, bakker en woorden die beginnen metbe-, ver-, ge-. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. De oefeningen die aangeduid zijn met *** zijn wat moeilijker. Billiau Danny.

X

zinsvorming

Met losse zinsdelen een zin kunnen vormen. Er zijn 15 reeksen met elk 10 zinnen en 5 zinsdelen en 5 reeksen met 6 zinsdelen (200 zinnen). Drag- en dropoefeningen. Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Alle oefeningen worden visueel ondersteund. De oefeningen kunnen best gemaakt worden vanaf AVI-niveau 2. Billiau Danny.

X

bewegende leeswoorden

20 reeksen met elk 10 woorden (200 woorden). Bekijk de bewegende woorden. Klik op de luidspreker en klik dan op het overeenkomende woord. Bij fout wordt het juiste woord rood. Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar.

X

kern 10

Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). De oefeningen volgen de 2de maanversie. In kern 10 leren de kinderen vooral woorden met 2 lettergrepen zoals ta-pijt, vlin-der, bal-len. Ook woorden met ieuw, -eeuw en uw worden ingeoefend. Zij maken ook kennis met woorden met een open lettergreep zoals va-der, ko-pen. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. Billiau Danny.

X

begrijpend lezen 3

Begrijpend lezen: woorden in zinnen kunnen invullen. AVI-niveau 3 is gewenst (meestal einde 1ste leerjaar of einde groep 3). 20 reeksen met elk 10 zinnen en 10 woorden (200 zinnen en woorden). Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Billiau Danny.

X

AVI - lezen

AVI heeft te maken met technisch lezen. Bij technisch lezen gaat het om de techniek van het lezen: kan een kind snel en zonder fouten een tekst lezen? Kinderen die snel en (bijna) foutloos kunnen lezen, hebben een hoog AVI-niveau. Kinderen die nog niet snel kunnen lezen, of die daarbij veel fouten maken, hebben een lager AVI-niveau. Er zijn twaalf AVI-niveaus. Het laagste AVI-niveau is Start. Dat is het niveau van kinderen die begonnen zijn met lezen. Het hoogste AVI-niveau is Plus. Dat is het niveau van kinderen die snel en zonder fouten een lastige tekst kunnen lezen. Tussen AVI-Start en AVI-Plus liggen tien AVI-niveaus: M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7 en E7. 'M' betekent 'midden' en 'E' betekent 'eind'. De cijfers 3 tot en met 7 geven aan in welke groep dat niveau gemiddeld bereikt wordt. In België komt groep 3 overeen met 1ste leerjaar. Volgens mijn 25-jarige ervaring in het 1ste leerjaar zou ik de volgende tijdstippen aan de niveaus koppelen. AVI S3 = midden 1ste leerjaar; M3 = einde 1ste; E3 = nov. 2de; M4 = midden 2de; E4 = eind 2de. Een goede technische leesvaardigheid is een essentiële voorwaarde voor begrijpend lezen. Bij deze korte teksten is er een kleurindicator die ongeveer de gewenste leessnelheid suggereert. Het is geenszins de bedoeling om kinderen af te schrikken bij het oefenen. Dus op voorhand de kinderen verwittigen dat die kleurindicator niet zo belangrijk is. Belangrijker is het foutloos lezen. Billiau Danny

X

kern 11

In kern 11 worden alle aspecten verder uitgebreid en ingeoefend. In deze reeks heb ik vooral aandacht geschonken aan twee- en drielettergrepige woorden met open en gesloten lettergrepen. Volgende types oefeningen komen hier aan bod: flitswoorden, drag- en drop, volgorde zinnen, dictee (azerty of qwerty toetsenbord), wisselwoorden, leenwoorden (uit vreemde talen), woorden in een web, invulwoorden in een verhaal, vragen bij een verhaal. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. Billiau Danny.

X

KimLeeswoorden

Deze lees- en woordenschatoefeningen zijn gebaseerd op de leesmethode Veilig Leren Lezen Kim-versie. Deze app bevat 35 reeksen met elk 12 woorden dus 420 woorden verdeeld over 11 kernen. Vanaf pasen kan deze Kim-versie ook gemakkelijk gebruikt worden door de gebruikers van de gewone Veilig Leren Lezen-versie. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Alle oefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. Billiau Danny.

X

Kern 12

In kern 12 worden alle aspecten verder uitgebreid en ingeoefend. In deze reeks heb ik vooral aandacht geschonken aan drielettergrepige woorden met open en gesloten lettergrepen. Volgende types oefeningen komen hier aan bod: flitswoorden, drag- en drop, volgorde zinnen, dictee (azerty of qwerty toetsenbord), wisselwoorden, woorden associëren, woorden in een web, invulwoorden in een verhaal, vragen bij een verhaal. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. Billiau Danny.

X

rekenen tot 20

Rekenspel. Optellen en aftrekken tot 20. 'Dannyboy' moet in elke wereld 5 correcte oefeningen maken voordat hij de sleutel krijgt om de volgende deur open te krijgen. Zo kan hij naar de volgende wereld. Bij een fout hoor je een ander geluidje en er komt een nieuwe oefening. De foutjes worden bij het einde van de oefening weergegeven. Er zijn 10 werelden, dus heeft hij 10 sleutels nodig (50 correcte oefeningen). Raak eerst het vraagteken aan met ‘Dannyboy’. Uitkomsten invullen met de kleine pijltjes (boven is meer, onder is minder). Controle met de groene toets op het scherm. Besturing kan op een toetsenbord met de pijltjestoetsen. Op een tablet met de pijltjestoetsen op het scherm. De deuren zijn in het rood gekleurd. Stap op het einde in de vliegende schotel. (Bij meer dan 20 fouten kom je automatisch terug op het startscherm). Billiau Danny.

X

van 1 naar 2

30 reken- en leesoefeningen meestal in spelvorm. Inoefening + en -brug.Herhaling en inoefening leerstof 1ste leerjaar (groep 3) en voorbereiding op 2de leerjaar (groep 4). Billiau Danny.

X

hoofdrekenen 2de

Deze app bevat de leerstof hoofdrekenen van het tweede leerjaar (groep 4) uitgewerkt in 30 oefeningen . De meeste onderdelen bevatten 3 delen: 1ste deel met volledige visuele voorstelling, 2de deel met tussenuitkomsten, 3de deel alleen visuele voorstelling bij fouten. Ook de keer- en deeltafels komen aan bod. Deze app verschilt met andere apps die mooie oefeningen maken maar zelden aan foutverbetering doen. Billiau Danny.

X

cijferrekenen

Deze app bevat de leerstof cijferrekenen van het derde en vierde leerjaar (groep 5 en 6) uitgewerkt in 17 oefeningen . De meeste oefeningen volgen een stappenplan (onthouden en ontlenen).De laatste 4 oefeningen (cijferend hoofdrekenen)zijn drag- en dropoefeningen Deze app verschilt met andere apps die mooie oefeningen maken maar zelden aan foutverbetering doen. Billiau Danny.

X

taal2deLeerjaar1

Deze app bevat de leerstof taal van het tweede leerjaar (groep 4) uitgewerkt in 17 oefeningen . Dit is deel 1. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. Billiau Danny.

X

taal2deLeerjaar2

Deze app bevat de leerstof taal van het tweede leerjaar (groep 4) uitgewerkt in 17 oefeningen . Dit is deel 2. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. Billiau Danny.

X

schrijfletters

Met deze app. kan je de schrijfletters oefenen. De gebruikte letters komen ongeveer overeen met de letters van ‘pennenstreken’ en ‘ik pen’ van Veilig Leren Lezen van de uitgeverij ‘ZWIJSEN’. Het volledige alfabet (26 letters) komt aan bod + de letter ‘ij’. Ik heb ook de letters ‘c’, ‘q’ en ‘y’ toegevoegd al worden ze in het 1ste leerjaar (groep 3) niet aangeleerd. Sommige letters kunnen verschillen van aangeleerde letters van een andere schrijfmethode. Het schrijven op een tablet is vrij moeilijk programmeerbaar. De goede werking hangt af van verschillende factoren. Schrijven op een tablet met de vinger kan. Beter is het gebruik van een tabletpen (grootte van een potlood). Tussen tabletpennen bestaan grote verschillen (+/- 10 euro). Ook de gevoeligheid van het tabletscherm en de snelheid van de processor (CPU) spelen een grote rol. Het schrijven van tweeklanken en hoofdletters komen misschien later aan bod.Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. De meeste oefeningen worden zowel visueel als auditief ondersteund. Billiau Danny.

X

schrijfletters

Met deze app. kan je de schrijfletters oefenen. De gebruikte letters komen ongeveer overeen met de letters van ‘pennenstreken’ en ‘ik pen’ van Veilig Leren Lezen van de uitgeverij ‘ZWIJSEN’. In deze 2de versie komen de tweeklanken en 2 medeklinkers na elkaar aan bod. Sommige letters kunnen verschillen van aangeleerde letters van een andere schrijfmethode. Het schrijven op een tablet is vrij moeilijk programmeerbaar. De goede werking hangt af van verschillende factoren. Schrijven op een tablet met de vinger kan. Beter is het gebruik van een tabletpen (grootte van een potlood). Tussen tabletpennen bestaan grote verschillen (+/- 10 euro). Ook de gevoeligheid van het tabletscherm en de snelheid van de processor (CPU) spelen een grote rol. Het schrijven van hoofdletters komen misschien later aan bod. Billiau Danny.

X

AVI - lezen 2

AVI heeft te maken met technisch lezen. Bij technisch lezen gaat het om de techniek van het lezen: kan een kind snel en zonder fouten een tekst lezen? Kinderen die snel en (bijna) foutloos kunnen lezen, hebben een hoog AVI-niveau. Kinderen die nog niet snel kunnen lezen, of die daarbij veel fouten maken, hebben een lager AVI-niveau. Er zijn twaalf AVI-niveaus. Het laagste AVI-niveau is Start. Dat is het niveau van kinderen die begonnen zijn met lezen. Het hoogste AVI-niveau is Plus. Dat is het niveau van kinderen die snel en zonder fouten een lastige tekst kunnen lezen. Tussen AVI-Start en AVI-Plus liggen tien AVI-niveaus: M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7 en E7. 'M' betekent 'midden' en 'E' betekent 'eind'. De cijfers 3 tot en met 7 geven aan in welke groep dat niveau gemiddeld bereikt wordt. In België komt groep 3 overeen met 1ste leerjaar. Volgens mijn 25-jarige ervaring in het 1ste leerjaar zou ik de volgende tijdstippen aan de niveaus koppelen. AVI S3 = midden 1ste leerjaar; M3 = einde 1ste; E3 = nov. 2de; M4 = midden 2de; E4 = eind 2de. Een goede technische leesvaardigheid is een essentiële voorwaarde voor begrijpend lezen. Bij deze korte teksten is er een kleurindicator die ongeveer de gewenste leessnelheid suggereert. Het is geenszins de bedoeling om kinderen af te schrikken bij het oefenen. Dus op voorhand de kinderen verwittigen dat die kleurindicator niet zo belangrijk is. Belangrijker is het foutloos lezen. Billiau Danny

X

Zinnen vormen 2

Met losse zinsdelen een zin kunnen vormen. Er zijn 20 reeksen met elk 10 zinnen met telkens 6 zinsdelen (200 zinnen). Klikoefeningen (geen drag en drop). Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Alle oefeningen worden visueel ondersteund. De oefeningen kunnen best gemaakt worden vanaf AVI-niveau 3. Billiau Danny.

X

Letterlegger3

Deze reeks dictee- en letteroefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Deze 14 reeksen van elk 10 meerlettergrepige woorden (samen 140 woorden – 850 letters) kunnen gemaakt worden vanaf AVI-niveau 3. Klik eerst op de spreker en luister naar het woord. Sleep dan de letters naar de juiste vakjes. SLEEP NIET supersnel !!! (sommige tablets werken wat trager door de vele gegevens). Bij fout zie je het woord in kleur met afzonderlijke letters. Verbeter. Leerlingen van 1ste leerjaar/groep 3 zien hier de klanken 'aa, au, ee, eu, ie, ij, oo, oe, ou, uu, ui’ als afzonderlijke letters !!! Na elke reeks van 10 woorden kunnen de lezertjes als beloning een puzzel van 12 stukjes oplossen. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Billiau Danny.

X

Rekenleerstof 1ste/groep3

Deze app. behandelt een groot deel van de leerstof 1ste leerjaar/groep 3. 1. Ruimtelijk inzicht, raamfiguren namaken. 2. Lees of luister, hoeveelheden tot 10. 3. Getallen tot 5, tot 10 en tot 20 herkennen. 4. Volgorde van de gatallen tot 10 of tot 20 op de getallenas. 5. Hoeveelheden associëren met cijferbeeld. 6. Hoeveelheden bijdoen tot 5 of tot 10. 7. Hoeveelheden wegdoen. 8. Hoeveelheden vergelijken, gelijk of niet gelijk. 9. Hoeveelheden vergelijken, groter, kleiner of gelijk. 10. Cijfers vergelijken en aanvullen. 11. Optelling noteren en oplossen van 5 tot 10. 12. Aftrekking noteren en oplossen van 5 tot 10. 13. Optellen en aftrekken tot 10 (inkleurspel). 14. Hoofdrekenen optellen en aftrekken tot 10. 15. Splitsingen van 5 tot 10. 16. Optelrooster tot 10. 17. Aftrekrooster tot 10. 18. Splitschema’s van 7 tot 10. 19. Kloklezen volle uren. 20. Tiental + eenheid zonder brug (initiatie). 21. Tiental – eenheid zonder brug (initiatie). 22. Snelrekenen zonder brug tot 20. 23. Plusbrug over de 10 (volledige initiatie). 24. Plusbrug over de 10, ook tussenstappen invullen. 25. Plusbrug over de 10 (inoefenspel). 26. Minbrug over de 10 (volledige initiatie). 27. Minbrug over de 10, ook tussenstappen invullen. 28. Plus en min tot 20 juist maken door teken te plaatsen. 29. Herken dezelfde vormen. 30. Kloklezen half uren. 31. Drie cijfers optellen tot 20. 32. Drie cijfers aftrekken tot 20. 33. Puntjesoefeningen. 34. Optellen tot 20 (drag en drop). 35. Aftrekken tot 20 (drag en drop).

X

luister en lees

Oorspronkelijk was deze taalapp bedoeld om luidop gelezen woorden te controleren op hun juistheid. De resultaten vielen echter tegen. De techniek staat nog niet op punt (veel hangt af van een snelle internetverbinding, de uitspraak, omgevingsgeluiden, …). Daarom heb ik deze app veranderd in een lees- en luisteroefening. Deze lees- en luisteroefening telt 45 oefeningen met elk 15 woorden dus 675 woorden. De app volgt de leesmethode Veilig Leren Lezen maanversie 2. De eerste 10 kernen komen aan bod. De oefeningen zijn ook te gebruiken door lezertjes die deze methode niet gebruiken op voorwaarde dat ze alle letters al kennen (na ongeveer 4 maanden leesonderwijs). Werkwijze: - Kies uw oefening. - Lees luidop het woord. - Klik op de 4 hoofdjes en luister. - Sleep het hoofdje dat het woord correct leest naar het woord. - Klik op ‘verder’. Klik ‘resume’ om dezelfde oefening te herbeginnen. Klik ‘home’ om naar het hoofdmenu terug te keren. Hoofdmenu: - Tekst geel: oefening nog niet gemaakt. - Tekst groen: oefening gemaakt.

X

Kern1 Ver2

Deze oefeningen van Kern 1 volgen de leesmethode VEILIG LEREN LEZEN 2de maanversie. Het verschil met de vroegere 1ste maanversie is dat er in Kern 1 meer letters aan bod komen. Daardoor kan er vroeger gestart worden met het leren lezen van de eerste woorden. In deze kern komen aan bod: 1. De m van maan 2. De v van vis 3. De i van ik 4. De r van roos 5. De s van sok 6. De p van pen 7. De aa van maan aan aa 8. De e van pen en en

X

kern2Versie2

Deze oefeningen van Kern 2 volgen de leesmethode VEILIG LEREN LEZEN 2de maanversie. Het verschil met de vroegere 1ste maanversie is dat er in Kern 1 meer letters aan bod komen. Daardoor kan er vroeger gestart worden met het leren lezen van de eerste woorden. In deze kern komen aan bod: 1. De t van teen 2. De ee van een 3. De n van neus 4. De b van buik 5. De oo van oog

X

kern3Versie2

Deze oefeningen van Kern 3 volgen de leesmethode VEILIG LEREN LEZEN 2de maanversie. Het verschil met de vroegere 1ste maanversie is dat er in Kern 1 meer letters aan bod komen. Daardoor kan er vroeger gestart worden met het leren lezen van de eerste woorden. In deze kern komen aan bod: 1. De d van doos 2. De oe van poes 3. De k van koek 4. De ij van ijs 5. De z van zeep

X

kernSTARTkern1Kimversie

Deze oefeningen van Kern START en Kern 1 volgen de leesmethode VEILIG LEREN LEZEN KIM-versie. Het verschil met de vroegere 1ste maanversie is dat er in Kern START en Kern 1 meer letters aan bod komen. Daardoor kan er vroeger gestart worden met het leren lezen van de eerste woorden. In deze kern START komen aan bod: 1. De i van ik 2. De k van ik 3. De m van kim 4. De s van sim In deze kern 1 komen aan bod: 1. De p van kip 2. De aa van aap 3. De r van raak 4. De e van rem 5. De v van vis

X

kern2Kimversie

Deze oefeningen van Kern START en Kern 1 en Kern 2 volgen de leesmethode VEILIG LEREN LEZEN KIM-versie. Het verschil met de vroegere 1ste maanversie is dat er in Kern START en Kern 1 meer letters aan bod komen. Daardoor kan er vroeger gestart worden met het leren lezen van de eerste woorden. In deze kern 2 komen aan bod: 1. De n van maan 2. De t van pet 3. De ee van meet 4. De b van been 5. De oo van boot

X

kern3Kimversie

Deze oefeningen van Kern START en Kern 1 en Kern 2 en kern 3 volgen de leesmethode VEILIG LEREN LEZEN KIM-versie. Het verschil met de vroegere 1ste maanversie is dat er in Kern START en Kern 1 meer letters aan bod komen. Daardoor kan er vroeger gestart worden met het leren lezen van de eerste woorden. In deze kern 2 komen aan bod: 1. De d van doos 2. De oe van doek 3. De z van zee 4. De ij van ijs 5. De h van haar

X

kern4Kimversie

Deze oefeningen van Kern START en Kern 1 en Kern 2 en Kern 3 en Kern 4 volgen de leesmethode VEILIG LEREN LEZEN KIM-versie. Het verschil met de vroegere 1ste maanversie is dat er in Kern START en Kern 1 meer letters aan bod komen. Daardoor kan er vroeger gestart worden met het leren lezen van de eerste woorden. In deze kern 4 komen aan bod: 1. De van wip 2. De de o van zon 3. De a van zak 4. De u van bus 5. De j van jas

X

kern4Ver2

Deze oefeningen Kern 4 volgen de leesmethode VEILIG LEREN LEZEN 2de maanversie. In deze kern 4 komen aan bod: 1. De h van hut 2. De w van weg 3. De o van bos 4. De a van tak 5. De u van hut De schrijfletters volgen de schrijfmethode ‘pennenstreken’ en kan verschillen van de schrijfmethode gebruikt in uw school.

X

kern5Kimversie

Deze oefeningen van Kern START en Kern 1 en Kern 2 en Kern 3 en Kern 4 en Kern 5 volgen de leesmethode VEILIG LEREN LEZEN KIM-versie. Het verschil met de vroegere 1ste maanversie is dat er in Kern START en Kern 1 meer letters aan bod komen. Daardoor kan er vroeger gestart worden met het leren lezen van de eerste woorden. In deze kern 5 komen aan bod: 1. De eu van jeuk 2. De ie van ziek 3. De l van lijm 4. De ou van hout 5. De uu van vuur De schrijfletters volgen de schrijfmethode ‘pennenstreken’ en kan verschillen van de schrijfmethode gebruikt in uw school.

X

kern5Ver2

Deze oefeningen van Kern 1 en Kern 2 en Kern 3 en Kern 4 en Kern 5 volgen de leesmethode VEILIG LEREN LEZEN 2de maanversie. In deze kern 5 komen aan bod: 1. De eu van reus 2. De j van jas 3. De ie van riem 4. De l van bijl 5. De ou van hout 6. De uu van vuur De schrijfletters volgen de schrijfmethode ‘pennenstreken’ en kan verschillen van de schrijfmethode gebruikt in uw school.

X

kern6Kimversie

Deze oefeningen van Kern START en Kern 1 en Kern 2 en Kern 3 en Kern 4 en Kern 5 en Kern 6 volgen de leesmethode VEILIG LEREN LEZEN KIM-versie. Het verschil met de vroegere 1ste maanversie is dat er in Kern START en Kern 1 meer letters aan bod komen. Daardoor kan er vroeger gestart worden met het leren lezen van de eerste woorden. In deze kern 6 komen aan bod: 1. De g van mug 2. De au van saus 3. De ui van muis 4. De f van duif 5. De ei van geit De schrijfletters volgen de schrijfmethode ‘pennenstreken’ en kan verschillen van de schrijfmethode gebruikt in uw school.

X

kern6Ver2

Deze oefeningen van Kern START en Kern 1 en Kern 2 en Kern 3 en Kern 4 en Kern 5 en Kern 6 volgen de leesmethode VEILIG LEREN LEZEN 2de maanversie. Het verschil met de vroegere 1ste maanversie is dat er in Kern 1 meer letters aan bod komen. Daardoor kan er vroeger gestart worden met het leren lezen van de eerste woorden. In deze kern 6 komen aan bod: 1. De g van geit 2. De ui van uil 3. De au van pauw 4. De f van duif 5. De ei van ei De schrijfletters volgen de schrijfmethode ‘pennenstreken’ en kan verschillen van de schrijfmethode gebruikt in uw school.

X

Flipflap1

In dit flipflapboekje staan 3 verhaaltjes. Niveau AVI S3 / AVI M3 (oud AVI 1). Voor 90% zijn het mkm-woorden, af en toe een mkmm-woord. Klik op ‘verhaal’ om het boek te lezen. Klik op de rechter pijl om verder te bladeren. Lees rustig de tekst en kijk naar de prent. Klik op de luidspreker om de tekst te laten voorlezen. Een balk volgt de voorgelezen tekst. Voor de ‘fun’ kan je ook geluiden horen door even op een dier te klikken. Pijl links dient om terug naar voor te bladeren. Er zijn 10 bladzijden in dit boek. Op het einde kun je op ‘return’ klikken om te herbeginnen. ALLEEN voor CHROMEBOOKS

X

Flipflap2

In dit flipflapboekje staan 3 verhaaltjes. Niveau AVI E3 (oud AVI 3). Klik op ‘verhaal’ om het boek te lezen. Klik op de rechter pijl om verder te bladeren. Lees rustig de tekst en kijk naar de prent. Klik op de luidspreker om de tekst te laten voorlezen. Een balk volgt de voorgelezen tekst. Voor de ‘fun’ kan je ook geluiden horen door even op een dier te klikken. Pijl links dient om terug naar voor te bladeren. Er zijn 10 bladzijden in dit boek. Op het einde kun je op ‘return’ klikken om te herbeginnen.

X

Tekstavontuur

Dit tekstverhaal telt 15 werelden. In elke wereld moet het hoofdpersonage een goudstuk meenemen. Om dit te realiseren moet men verschillende opdrachten uitvoeren. Meestal verschijnt er een zin met aanwijzingen. Eens het goudstuk meegenomen kan men naar de volgende wereld. Besturing op tablet gebeurt met de pijlen op het scherm. Bij computers kunnen ook de pijlen op het toetsenbord gebruikt worden. Af en toe moeten er ook voorwerpen versleept worden met de vinger (op computer met de muis). Om te starten kies je eerst het AVI-niveau. AVI M3 = midden 1ste leerjaar (groep 3). AVI E3 = einde 1ste leerjaar. Het verhaal is hetzelfde maar er worden moeilijker zinnen gebruikt. Eens het niveau gekozen zijn er 3 opties. Optie 1 = ga verder met de laatst bereikte wereld. (ga verder). Optie 2 = start opnieuw (start begin). De vroeger behaalde resultaten worden dan wel gewist. Optie 3 = vrije level keuze. In elk level kan er door 2xklik op hoofdpersonage teruggekeerd worden naar deelmenu.